Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Events

Sample imagePresident of Association of Auditors and Management Consultants from the Republic of Moldova, General Director of audit company „Ecofin-Audit-Service” SRL, editor in chief of "Fin-Consultant" magazine, economist, Mr. Ion Prisacaru has signed a new original book, which has recently appeared at the publishing house ”Gunivas” – “Return to roots”. (Read more...)
Sample imageIn March 2012, Audit firm „Ecofin-Audit-Service” SRL, became partner – member, of international network Crowe Horwath International. (Read more...)
Sample imageOn 02.02.2012, during the award ceremony for “Brand of the year - 2011” contest, Ecofin-Audit-Service Ltd was awarded the “Mercuriul de aur (Golden Mercury)” Grand Prix for the “Financial Institutions, Products and Services” category, Socially Responsible Brand Nomination. (Read more...)

Home News Organizaţia Europeană pentru Calitate în Moldova - un „pas înainte” spre Uniunea Europeană

Organizaţia Europeană pentru Calitate în Moldova - un „pas înainte” spre Uniunea Europeană

There are no translations available.

Între 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.

Organizaţia Europeană pentru Calitate (EOQ) este o organizaţie independentă non-profit, care întruneşte 35 de organizaţii naţionale. A fost creată în 1956 şi îşi are sediul la Bruxelles. Misiunea organizaţiei constă în creşterea competitivităţii companiilor europene, a organizaţiilor şi întreprinderilor în baza utilizării realizărilor în domeniul managementului calităţii. EOQ îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu Comisia Europeană, Fondul European de Gestionare a Calităţii, Societatea Americană pentru Calitate, Uniunea Japoneză a Cercetătorilor Ştiinţifici şi a Inginerilor. În numele Comisiei Europene EOQ oferă cu regularitate cursuri de formare pentru funcţionarii publici de rang superior din ţările Europei.

Conferinţa este organizată de Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova AO ”Ecofin-Consult - reprezentantul naţional al Organizaţiei Europene pentru Calitate în Republica Moldova şi membru cu drepturi depline al EOQ. Coorganizatori sunt Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, iar parteneri ai acestei conferinţe sunt: „KNAUF Moldova” şi „Sandriliona” SRL.

Scopul acestui eveniment important este identificarea soluţiilor pentru depăşirea impedimentelor actuale în atingerea standardelor înalte de calitate atât în Europa, cât şi pe plan mondial, precum şi identificarea instrumentelor moderne privind asigurarea calităţii de formare, gestionare eficientă a instruirii, inclusiv schimbul de experienţă în domeniul dat.

În tratarea subiectelor conferinţei nu doar succesele şi oportunităţile în domeniul calităţii vor fi făcute cunoscute publicului, dar şi problemele şi insinuările în domeniul de referinţă în condiţiile de criză economică mondială, inerente economiei Moldovei, precum şi societăţii întregi, punându-se accentul pe calitate ca factor esenţial de competitivitate, care poate orienta ţara către ieşirea din criză precum şi reliefând rolul sistemelor de management al calităţii pentru companii în condiţii de criză etc.

Datorită caracterului său internaţional şi, ca urmare a participării mai multor specialişti de notorietate în domeniu, în primul rând, din ţările Uniunii Europene, Conferinţa poate deveni un adevărat ”benchmarking” (strategie pentru îmbunătăţirea performanţelor) pentru companii, organizaţii, întreprinderi şi specialişti aparte. Astfel, vom înţelege la ce nivel în domeniul calităţii ne aflăm în comparaţie cu alte ţări, din punctul de vedere al cercetărilor, instruirii, managementului şi reglementărilor legislative, şi care ar fi căile spre direcţia respectivă.

Drept dovadă a importanţei Conferinţei se prezintă atât numărul ţărilor participante, cât şi aria largă şi relevanţa problemelor luate în discuţie.

La evenimentele sus-menţionate vor participa - circa 200 de persoane din peste 50 de state, inclusiv reprezentanţi ai ţărilor-membre ЕОQ, reprezentanţi ai Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO), ai organismelor internaţionale de certificare, specialişti şi experţi de talie internaţională în domeniul calităţii, oaspeţi de onoare, parteneri din ţară şi de peste hotare.

La deschiderea oficială a Conferinţei vor fi prezenţi Prim-ministrul Republicii Moldova Vlad Filat şi preşedintele Organizaţiei Europene pentru Calitate Niyazi Akdas.

În cadrul Conferinţei se vor discuta şi se vor face dezbateri pe o serie de subiecte de actualitate, şi anume: cu privire la calitatea produselor, la evaluarea eficienţei şi calităţii cercetărilor ştiinţifice, a calităţii serviciilor de e-guvernare, problemelor de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior, la cadrul legislativ aferent siguranţei produselor alimentare, la optimizarea sistemului de control oficial al operatorilor din industria alimentară, la bazele competitivităţii şi dezvoltării durabile etc.

Lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale se vor desfăşura în trei sesiuni:

Sesiunea I - Noi dimensiuni în calitate

Sesiunea II - De la calitate la excelenţă în educaţie şi cercetare

Sesiunea IIISecuritatea alimentară prin produse de calitate.

Concomitent cu lucrările Conferinţei, Organizaţia Europeană a Calităţii (EOQ) va desfăşura:

 • reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a EOQ, cu participarea a 35 de ţări-membre,
 • Adunarea Consiliului Executiv EOQ – 12 ţări,
 • Şedinţa Pro + сеrtificarea şi înregistrarea personalului (reprezentanţi ai ţărilor care vor efectua certificarea şi înregistrarea personalului în conformitate cu schemele EOQ) – circa 30 de ţări.
 • În timpul lucrărilor Conferinţei vor fi determinate direcţiile esenţiale ale evoluţiei calităţii în ţările europene, inclusiv în Republica Moldova.

  La fel, în cadrul Conferinţei vor fi premiaţi finaliştii şi laureaţii celui de-al 8-lea Turneu International pe Calitate al ţărilor din Europa Centrală şi de Est (ЕCE).

  Conferinţa ştiinţifică internaţională pentru calitate, desfăşurată la Chişinău după un concept inovator pentru Republica Moldova, va deveni primul forum de asemenea anvergură organizat pe teritoriul statului nostru, precum şi un ”pas” înainte în calea spre integrare în Uniunea Europeană.

  Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova AO ”Ecofin-Consult”, prin intermediul acestor evenimente aspiră la un schimb de experienţă între specialişti şi experţi de nivel internaţional în domeniul calităţii, sprijinind acest proces în funcţiune şi astfel să contribuie la dezvoltarea ţării noastre.

  Persoanele interesate de a participa la prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul Calităţii pot solicita informaţii suplimentare la telefonul: 0 22 27 26 73 sau la adresa: ga _ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   

  Partners

  Donoway Partner

  Awards

  audit