Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Fin Lex

Octombrie 2012

Email Imprimare PDF

Vă propunem, în continuare, modificările şi completările operate în legislaţie şi publicate pe parcursul lunii octombrie 2012.

La 19 octombrie a fost modificată Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aprobată prin Ordinul IFPS nr.446 din 21.06.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131-134/802 din 29.06.2012).

Astfel, termenul înregistrării facturii a fost mărit de la ziua eliberării facturii la 5 zile lucrătoare, iar pentru subiecţii impunerii cu TVA care sunt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – până la 10 zile lucrătoare de la data eliberării. Termenele respective se vor calcula începând cu ziua lucrătoare următoare celei în care a fost eliberată factura fiscală. De asemenea, a fost modificat punctul 6 al Instrucţiunii, care detaliază categoriile de facturi fiscale obligatorii spre înregistrare, şi anume:

a) facturile fiscale eliberate în scopul ajustării valorii impozabile a livrării impozabile în cazurile prevăzute de art.98 al Codului fiscal, în care valoarea impozabilă a livrării impozabile depăşeşte mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru, inclusiv cu semnul “minus”;

b) facturile fiscale eliberate pentru refacturarea cheltuielilor compensate, în cazul în care valoarea fără TVA din factura fiscală în cauză depăşeşte mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru;

c) facturile fiscale eliberate în care sunt reflectate şi livrări scutite de TVA, concomitent cu livrările impozabile şi/sau refacturarea cheltuielilor compensate, dacă valoarea totală a livrării fără TVA pe factura dată, cu excepţia valorii livrării scutite de TVA, va depăşi mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru.”

(Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1070 din 08.10.2012 cu privire la modificarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aprobată prin Ordinul IFPS nr.446 din 21 iunie 2012, Monitorul Oficial nr. 216-220 din 19.10.2012)

La 12 octombrie curent a fost modificată Instrucţiunea cu privire la conţinutul, modul de întocmire, prezentare şi publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societăţii pe acţiuni, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.18/10 din 14.05.2010 şi Ordinul ministrului Finanţelor al Republicii Moldova nr.81 din 18.06.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.150-152, art.539).

Printre cele mai importante modificări menţionăm:

 • Anexarea la raportul anual al societăţii a raportului conducerii acesteia (pentru societăţile de interes public);
 • Obligativitatea plasării raportului anual pe pagina web a societății (de asemenea, valabil pentru societăţile de interes public);
 • (Hotărârea CNPF nr.34/8 din 17.08.2012 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la conţinutul, modul de întocmire, prezentare şi publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societăţilor pe acţiuni, Monitorul Oficial nr. 212-215/1189 din 12 octombrie 2012)

   

  Parteneri

  Donoway Partner

  Premii