Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Principală Arhiva

Iunie 2012

Email Imprimare PDF

Vă propunem în continuare, modificările şi completările operate în legislaţie şi publicate pe parcursul lunii iunie 2012.

 • Legislaţia fiscală
 • Bănci şi activitate bancară
 • Reglementări din diverse domenii
 • Legislaţia fiscală

  1. Regulamentul privind modul de aplicare a cotei zero la TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională, precum şi la importul serviciilor destinate acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, a fost completat cu art. 8, ce prevede posibilitatea şi procedura restituirii sumelor TVA pentru procurările de mărfuri şi/sau servicii destinate realizării proiectelor menţionate în anexele nr.1 şi nr.2 la hotărâre, achitate până la includerea tratatelor internaţionale respective în anexele hotărârii menţionate. (Hotărârea Guvernului nr. 367 din 06.06.2012, pentru completarea Regulamentului privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională, precum şi la importul serviciilor destinate acestora, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 113-118, din 8 iunie 2012 ).

  2. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în scopul administrării eficiente a dărilor de seamă fiscale corectate, a publicat recomandări privind gestionarea acestora, în Sistemul IFPS de rapoarte on-line “Intrare autorizată”. (Informaţia IFPS cu privire la administrarea dărilor de seamă fiscale corectate nr.26-06/2-11-946/3125 din 21.05.2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 104-108 din 1 iunie 2012).

  3. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat formularul tipizat al dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni (forma DPP 12), şi Instrucţiunea privind modul de completare a acestuia (Ordinul IFPS nr. 417 din 12 iunie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 120-125 din 15 iunie 2012).

  4. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale. Astfel, subiecţii impozabili cu TVA ce efectuează livrarea impozabilă de mărfuri (servicii) sunt obligaţi să înregistreze în Registrul general electronic al facturilor fiscale facturile fiscale eliberate, după cum urmează:

  a) Începând cu 1 iulie 2012 – subiecţii impunerii cu TVA, care sânt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei;

  b) începând cu 1 ianuarie 2013 - toţi subiecţii impunerii cu TVA, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei;

  c) Începând cu 1 ianuarie 2014 - toţi subiecţii impunerii cu TVA, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 10 000 lei.

  (Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-134 din 29 iunie 2012).

  Bănci şi activitate bancară

  1. Regulamentul privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile licenţiate din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 297 din 25.11.2004, a fost modificat. Astfel, a fost redactată lista documentelor ce urmează să le prezinte la deschiderea contului persoanele juridice rezidente ce deţin certificatul de înregistrare care confirmă înregistrarea de stat şi luarea la evidenţă fiscală, precum şi alte categorii de persoane juridice. De asemenea, au fost modificate anexele 3 şi 5 ale Regulamentului, ce prevăd informaţia minimă necesară ce urmează a fi obţinută de bancă la deschiderea conturilor pentru alte persoane juridice rezidente, şi, respectiv, pentru întreprinzătorii individuali sau persoanele fizice rezidente, care practică alt tip de activitate (în contextul Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali). Prin aceeaşi hotărâre, au fost incluse anexele 6 şi 7 ale Regulamentului respectiv, ce reglementează informaţiile minime necesare la deschiderea conturilor pentru persoane juridice rezidente, şi, respectiv, pentru organizaţiile necomerciale. (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 258 din 23.12.2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 104-108 din 1 iunie 2012).

  Reglementări privind evidenţa contabilă

  1. Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat Recomandările pentru asigurători (reasiguratori) privind tranziţia de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF), obligând subiecţii vizaţi să informeze trimestrial CNPF despre implementarea şi aplicarea SIRF. (Hotărârea CNPF nr. 24/12 din 8 iunie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 126-129 din 22 iunie 2012).

 

Parteneri

Donoway Partner

Premii