Ecofin Audit Service

  • Romana
  • Русский
  • English (United States)
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Principală Arhiva

August 2012

Email Imprimare PDF

Va aducem la cunostinta, in continuare, noutatile, modificarile si completarile operate in legislatia Republicii Moldova pe parcursul lunii august 2012.

Legislaţie fiscală

Prin Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012, a fost aprobat Formularul-tip ”Declaraţia cu privire la impozitul pe venit”, ce urmează a fi utilizat şi prezentat începând cu perioada fiscală 2012, şi a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1498 din 20.12.2008 ”Privind Declaraţia Persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit”. Prin aceeaşi Hotărâre, s-a stabilit modul de completare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit. (Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012, Monitorul Oficial nr. 170-174 din 17 august 2012).

Protecţia consumatorului

Prin Hotărârea Guvernului nr. 597 din 13 august 2012 a fost aprobat Regulamentul privind modul de efectuare a activităţilor de supraveghere a pieţei de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (în continuare – Regulament). Regulamentul reglementează modul de efectuare de către Agenţia pentru protecţia Consumatorului (în continuare - Agenţie) a controlului privind respectarea prevederilor legislaţiei, reglementărilor tehnice, conformităţii produselor şi a serviciilor prestate cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, inclusiv cu reglementările de metrologie legală, a normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ. În acelaşi timp, Regulamentul nu va fi aplicat verificării agenţilor economici la capitolul respectarea de către producătorii de produse alimentare a regulilor sanitar-igienice şi sanitar-veterinare.

Controalele vor fi efectuate de către Agenţie la producători, importatori, vânzători, precum şi prestatorii de servicii, în baza planurilor anuale şi trimestriale (ultimele vor fi plasate preventiv pe pagina web a Agenţiei). În timpul desfăşurării controlului, inspectorii au acces liber în locurile unde se produc, se ambalează, se depozitează produsele sau se prestează serviciile. La necesitate, inspectorii vor putea solicita asistenţa poliţiei. Regulamentul detaliază criteriile specifice ale controalelor efectuate la toate etapele ciclului de viaţă al produselor (fabricare, depozitare, comercializare), şi la prestarea serviciilor. În afară de cele enumerate, Agenţia va efectua controlul metrologic al mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de interes public.

Dacă în rezultatul controlului au fost constatate încălcări ale legislaţiei, inspectorii Agenţiei vor elibera, după caz, prescripţii privind înlăturarea neconformităţilor depistate, interzicerea temporară a plasării pe piaţă a produselor sau serviciilor, sau interzicerea utilizării mijloacelor de măsurare. Mai mult decât atât , Directorul Agenţiei, după examinarea constatărilor din actele de control, are competenţa de a interzice definitiv fabricarea/plasarea pe piaţă a produsului sau serviciului. Dacă produsul este recunoscut drept periculos, poate fi dispusă retragerea din circulaţie sau returnarea de la consumator a acestuia, precum şi nimicirea produselor periculoase. (Hotărârea Guvernului nr. 597 din 13 august 2012, Monitorul Oficial nr. 175-176 din 21 august 2012).

Activitate de întreprinzător

Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, nr. 451 din 30.07.2001 a fost completată cu prevederi ce obligă companiile care activează în domeniul încadrării studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural ce prevăd componenta de angajare remunerată în câmpul muncii în perioada vacanţei de vară (programe Work and Travel). Această măsură a fost determinată de numărul mare de cetăţeni care au avut de suferit din cauza serviciilor necalitative oferite de multitudinea de companii ce activează în domeniu. Între elementele-cheie ale modificărilor introduse, menţionăm stabilirea mărimii maxime de 500 dolari a taxei pentru serviciile agenţiilor, precum şi introducerea unui şir de obligaţii de evidenţă şi raportare a activităţii, între care ţinerea registrelor de evidenţă a persoanelor înscrise şi încadrate în programe, şi transmiterea lunară la Camera de Licenţiere şi Ministerul Afacerilor Interne a listelor participanţilor la programe , cu informaţiile aferente (locul şi perioada desfăşurării activităţii de muncă a studentului). De asemenea, contractele încheiate de agenţii cu beneficiarii vor include o prevedere obligatorie pentru participanţi de a se înregistra la misiunile diplomatice ale RM după sosirea în statul de destinaţie. (Legea nr. 127 din 8 iunie 2012, Monitorul Oficial nr. 177-180 din 24 august 2012).

La 31 august 2012 a fost publicată Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, nr. 131 din 8 iunie 2012. Scopul legii declarat de legiuitor este consolidarea cadrului juridic şi instituţional în domeniul efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător. Legea stabileşte principiile controlului, limitele şi temeiurile controalelor, tipurile şi procedurile controalelor efectuate de către organele competente. În anexa la lege găsim lista organelor abilitate cu dreptul de a iniţia controale şi de a acorda mandate de control în domeniile aferente. Menţionăm că Legea nr. 131 din 8.06.2012 nu se extinde asupra activităţii organelor de urmărire penală, asupra controalelor efectuate în procesul auditului public extern şi intern, precum şi asupra controalelor efectuate în domeniile fiscal, vamal şi financiar (bancar şi nebancar). Controalele în domeniile menţionate sunt reglementate de legi speciale. Legea va intra în vigoare la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial. (Legea nr. 131 din 8 iunie 2012, Monitorul Oficial nr. 181-184 din 31 august 2012).

Ministerul Finanţelor, prin ordinul nr. 60 din 29 mai 2012, a aprobat un nou Regulament privind inventarierea activelor şi datoriilor, ce urmează a fi aplicat de către toate entităţile care, conform Legii contabilităţii, sunt obligate să efectueze inventarierea generală a activelor şi datoriilor. Prin acelaşi ordin, a fost abrogat Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 27 din 28 aprilie 2004.(Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 60 din 29 mai 2012, Monitorul Oficial nr. 166-169 din 10 august 2012)

Activitate de audit

A fost publicat Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 64 din 14 iunie 2012, prin care s-au acceptat şi publicat Standardele de Audit şi Codul etic. Astfel, auditorii licenţiaţi vor aplica, pentru auditarea perioadelor începând cu 1 ianuarie 2012:

1. Standardul Internaţional de Control a Calităţii (ISQC 1).

2. Standardele Internaţionale de Audit (ISA 200 – ISA810).

3. Codul etic al profesioniştilor contabili.

4. Declaraţiile Internaţionale privind Practica de Audit (IAPS).

5. Standardele Internaţionale pentru Misiunile de Asigurare (ISRE 2400, ISRE 2410).

6. Standardele Internaţionale pentru Misiunile de Asigurare (ISAE 3000, ISAE 3400).

7. Standardele Internaţionale pentru Serviciile Conexe (ISRS 4400, ISRS 4410).

De la data publicării Ordinului nr. 64 din 14.06.2012, se abrogă:

1. Standardele Naţionale de Audit (SNA 110 – SNA 930).

2. Regulamentele privind Practica de Audit (RPPA).

3. Codul privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor din Republica Moldova

Actele aprobate vor fi publicate într-o ediţie specială a Monitorului Oficial, precum şi pe pagina Ministerului Finanţelor. (Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 64 din 14 iunie 2012, Monitorul Oficial nr. 177-180 din 24 august 2012).

 

Parteneri

Donoway Partner

Premii