Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Servicii Audit

Audit

Email Imprimare PDF

Scopul principal al controlului de audit este, determinarea veridicităţii rapoartelor financiare şi corespunderea operaţiunilor economico-financiare efectuate de către agentul economic cu actele normative ale Republicii Moldova.

Auditul se exercită în trei etape:

 • planificarea auditului;
 • exercitarea auditului;
 • finalizarea auditului.

La prima etapă se studiază sistemul contabil şi de control intern, se elaborează planul general de audit, se apreciază caracterul semnificativ în audit şi se evaluează riscul de control.

La etapa a doua se lucrează asupra dovezilor de audit şi metodelor de obţinere a acestora, se testează controlul intern, se efectuează testarea tranzacţiilor încheiate de către client pe perioada auditată, se aplică proceduri analitice, se efectuează analiza estimărilor contabile. Procedurile analitice se vor folosi la metodele de obţinere a dovezilor de audit şi constau în analiza coeficienţilor şi tendinţelor importante pentru businessul clientului, aprecierea indicatorilor economico-financiari.

La etapa a treia auditorul va lucra asupra documentării auditului, aprecierii rezultatelor activităţii clientului.

La finalizarea auditului Clientului i se înmînează raportul de audit, care confirmă autenticitatea şi veridicitatea rapoartelor financiare.

Pe parcurs va fi efectuat auditul:

 • politicii de contabilitate;
 • activelor pe termen lung;
 • activelor curente;
 • capitalului propriu;
 • datoriilor pe termen lung;
 • datoriilor pe termen scurt;
 • veniturilor de la activitatea operaţională şi neoperaţională;
 • cheltuielilor de la activitatea operaţională şi neoperaţională;
 • operaţiilor ce prevăd relaţiile cu bugetul naţional (Declaraţia privind impozitul pe venit şi alte declaraţii şi dări de seamă prevăzute de Codul fiscal).

Sperăm să primim un sprijin deplin din partea personalului DVS şi să dispunem de orice documente şi informaţii necesare pentru exercitarea auditului.

Tarifele pentru serviciile de audit

Plata pentru exercitarea auditului rapoartelor financiare şi declaraţiilor fiscale se determină reieşind din următorii indici:

 1. în cazul în care volumul de vînzări, inclusiv TVA atinge suma:
  - de la 1-5 mln. lei, costul serviciilor va fi de 0,5% din volum;
  - de la 5-20 mln. lei, costul serviciilor va fi de 0,2% din volum;
 2. volumul documentelor justificative şi numărul de operaţiuni economice;
 3. starea evidenţei contabile;
 4. existenţa operaţiunilor de import-export;
 5. cheltuielile de detaşare.
 

Parteneri

Donoway Partner

Premii