Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Servicii Evaluarea patrimoniului

Evaluarea patrimoniului

Email Imprimare PDF

"Ecofin-Audit-Service" SRL prestează servicii de evaluare a costurilor: unor obiecte separate şi a complexelor de patrimoniu mobil şi imobil, inclusiv – ale sectoarelor de teren, ale clădirilor şi instalaţiilor, circuitelor de transfer, maşinilor, utilajului, mecanismelor, mijloacelor de transport, plantaţiilor multianuale; ale drepturilor şi intereselor patrimoniale; ale afacerilor şi obiectelor de proprietate intelectuală.

Scopul principal al evaluării costurilor obiectelor materiale şi imateriale îl constituie consultarea clienţilor în limitele stabilite de legislaţia Republicii Moldova privind drepturile de posesie, folosinţă şi dispunere de proprietate, independent de tipurile şi formele acesteia.

Determinăm, de asemenea, costul: obiectelor de gaj în scop de creditare; al valorii de lichidare şi/sau de utilizare; al întreprinderilor şi activelor acestora în scop de privatizare; al bunurilor sechestrate; al bunurilor întreprinderilor lichidate, reorganizate, inclusiv – al înreprinderilor falite; al patrimoniului destinat includerii în capitalul statutar.

Efectuăm evaluarea: fondurilor fixe ale întreprinderilor pentru reflectarea în evidenţa contabilă; a proiectelor de investiţii şi eficienţei realizării acestora la întreprinderi concrete.

Activitatea de evaluare este derulată în conformitate cu prevederile Codurilor Civil, Funciar şi Fiscal ale Republicii Moldova, ale Legii Republicii Moldova „Cu privire la activitatea de evaluare” nr.989-XV din 18 aprilie 2002, ale Legii Republicii Moldova „Cu privire la licenţierea unor genuri de activitate” nr. 451-XV din 30 iulie 2001, ale Codului Eticii membrilor organizaţiei profesionale obşteşti necomerciale „Camera Naţională de Imobil a Republicii Moldova” şi ale altor acte normative din ţară.

În fiecare caz concret, în prealabil, înainte de semnarea contractului de prestare a serviciilor de evaluare, întreţinem interviuri gratuite cu benficiarul potenţial. În cadrul interviului este:

 • stabilit scopul concret şi destinaţia evaluării;
 • elaborat proiectul de sarcină a evaluării;
 • făcută precizarea circumstanţelor, condiţiilor şi termenelor de prezentare şi/sau acumulare a datelor iniţiale şi a documentelor ce confirmă drepturile asupra obiectelor sau complexelor de evaluat;
 • coordonată data inspectării vizuale şi examinării obiectului concret de evaluare;
 • stabilită data evaluării şi termenele preliminare de executare a lucrărilor de evaluare, în dependenţă de complexitatea obiectelor de evaluat şi a condiţiilor prestabilite de acumulare a datelor iniţiale pentru evaluare.

În caz de necessitate, cu acordul părţilor, sînt coordonate obligaţiile reciproce precontractuale şi este discutat proiectul de contract de prestare a serviciior de evaluare.

 

Parteneri

Donoway Partner

Premii