Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Servicii Servicii juridice

Servicii juridice

Email Imprimare PDF

Serviciile juridice includ:

Servicii de consultanţă juridică

01Consultarea clientului pe întrebările solicitate și pregătirea proiectelor de documente necesare pentru desfăşurarea activităţii acestuia:

 • consultanţă în domeniul relaţiilor corporative, consultanţă fiscală, vamală, comercială (găsirea soluţiilor optimale pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă întreprinderea);
 • expertiza, întocmirea, modificarea și rezilierea contractelor;

02Consultaţii legate de oformarea corectă a relaţiilor de muncă:

 • consultaţii legate de aplicarea corectă a prevederilor legislaţiei muncii;;
 • întocmirea, modificarea, rezilierea contractelor individuale de muncă şi perfectarea contractelor colective de muncă;
 • întocmirea corectă a documentelor de demisie şi de concediere a salariatului;
 • întocmirea regulamentelor necesare activităţii întreprinderii (regulamentul intern, regulamnetul privind salarizarea şi premierea etc.);

03Servicii de reprezentare a intereselor persoanelor fizice şi juridice în organele de resort:

 • reprezentarea intereselor persoanelor fizice şi juridice la înregistrarea, reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor, inclusiv la operarea modificărilor în actele de constituire a întreprinderii (modificarea adresei juridice, schimbarea administratorului, majorarea capitalului social, etc.);
 • reprezentarea în procesul obţinerii licenţelor şi autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea unor genuri concrete de activitate ale întreprinderii;
 • reprezentarea intereselor clientului în organele de stat (Banca Naţională a Moldovei, Oficiul Cadastral Teritorial, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, primării, etc.);

04Reprezentarea intereselor în instanţele de judecată competente:

 • asistenţa în cadrul şedinţelor de judecată;
 • întocmirea cererilor, referinţelor, recursurilor, demersurilor, etc;
 • Informarea lunară referitor la noutăţile şi modificările legislative.

Servicii de consultanţă financiară:

 1. Consultaţii în organizarea şi ţinerea evidenţei contabile.
 2. Consultaţii legate de oformarea contabilă a diferitor operaţiuni economice.
 3. Consultaţii privind întocmirea corectă a dărilor de seamă statistice, fiscale, pentru Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Casa Naţională de Asigurări Medicale.
 4. Consultaţii privind întocmirea corectă a documentelor primare şi a registrelor contabile.

Remuneraţia pentru serviciile juridice se determină în felul următor:

 • în baza tarifelor (achitarea se face pentru fiecare serviciu în parte);
 • în baza abonamentului lunar.
 

Parteneri

Donoway Partner

Premii