Ecofin Audit Service

  • Romana
  • Русский
  • English (United States)
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Fin Lex Arhive

Noiembrie 2011

Email Imprimare PDF

Vă aducem la cunoştinţă, în continuare, noutăţile, modificările şi completările operate în legislaţia Republicii Moldova pe parcursul lunii noiembrie 2011.

Antreprenoriat

1. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova a elaborat Instrucţiunea cu privire la efectuarea expertizei mărfurilor de către experţii-evaluatori ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Instrucţiunea în cauză este un document fundamental pentru întocmirea recomandărilor metodice de efectuare a diferitor tipuri de expertiză. Aceasta reglementează modalitatea de organizare şi efectuare a expertizei de determinare a calităţii şi cantităţii mărfii, modalitatea de efectuare a expertizei suplimentare, repetate şi de control, stabileşte cerinţele faţă de întocmirea raportului de expertiză şi eliberarea acestuia beneficiarului. (Instrucţiunea Camerei de Comerţ şi Industrie din 16 iunie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 203-205 din 25 noiembrie 2011).

 

2. Comisia Naţională a Pieţei Financiare a efectuat modificări şi completări în Regulamentul privind cerinţele faţă de conţinutul condiţiilor de asigurare pentru clasele de asigurare benevolă nr. 55/6 din 8 noiembrie 2007. Astfel, s-a stabilit că prin condiţiile de asigurare benevolă, categoria „asigurări generale”, nu poate fi limitat accesul solicitantului asigurării la serviciul de asigurare pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă vorbită, sex, vârstă, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială. De asemenea, s-au specificat cerinţele lingvistice care trebuie să fie respectate la întocmirea condiţiilor de asigurare (să se utilizeze terminologia de profil, să se evite regionalismele, tautologiile juridice etc.). În termen de 45 de zile din momentul publicării prezentei hotărâri, asiguratorii se obligă să-şi conformeze condiţiile de asigurare benevolă la prevederile acesteia. (Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 31/23 din 28 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 187-191 din 4 noiembrie 2011).

Legislaţia fiscală

1. Ministerul Finanţelor a operat modificări în Ordinul cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” nr.115 din 6 septembrie 2010. Modificările vizează expunerea într-o redacţie nouă a pct. 5 din Ordinul menţionat, cu specificarea cerinţelor pe care trebuie să le întrunească subiecţii impozabili cu TVA pentru a beneficia de dreptul imprimării de sine stătătoare a facturilor fiscale. (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 128 din 24 octombrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 187-191 din 4 noiembrie 2011).

2. Concomitent, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a emis Ordinul privind imprimarea de sine stătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special „Factura fiscală”. Ordinul menţionat reglementează modalitatea de obţinere a dreptului imprimării de sine stătătoare a facturilor fiscale, particularităţile examinării cererilor contribuabililor pentru obţinerea dreptului menţionat, obligaţia de prezentare de către agentul economic a dării de seamă privind diapazonul de numere utilizate, cazurile de privare de dreptul de imprimare de sine stătătoare a facturilor fiscale. (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 871 din 28 octombrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 187-191 din 4 noiembrie 2011).

3. Ca urmare a completării Legii pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 (republicat în Monitorul Oficial, ediţie specială din 8 februarie 2007) şi a Legii cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 (republicată în Monitorul Oficial, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), s-a stabilit că nu se va aplica taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate proiectului „Reabilitarea sistemului de tratare a apelor reziduale din Nisporeni” oferite de către Agenţia de Dezvoltare Cehă. (Legea nr. 212 din 27 octombrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 197-202 din 18 noiembrie 2011).

4. Salariul mediu lunar pe economie, prognozat de către Guvern pentru anul 2012 a fost stabilit în mărime de 3550 lei. (Hotărârea Guvernului nr. 868 din 22 noiembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 203-205 din 25 noiembrie 2011).

Bănci şi activitate bancară

1. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a aprobat mărimea ratei procentuale aplicată la calcularea vărsământului obligatoriu pentru anul 2012 în proporţie de 0,0640% din suma totală a depozitelor garantate, înregistrate în bilanţul fiecărei bănci licenţiate la situaţia din 30 septembrie 2011. Băncile licenţiate urmează să efectueze calculele necesare reieşind din suma totală a depozitelor garantate, înregistrate în bilanţul acestora la situaţia din 30 septembrie 2011, şi să plătească vărsământul obligatoriu anual până la data de 31 decembrie 2011. (Hotărârea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 128/3 din 21 noiembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 203-205 din 25 noiembrie 2011).

2. În vederea efectuării unei analize complete a rulajului de numerar în sistemul bancar al Republicii Moldova, Banca Naţională a Moldovei a aprobat Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă. Potrivit Instrucţiunii, Raportul privind volumul operaţiunilor de casă urmează a fi întocmit de către Banca Naţională a Moldovei şi de toate băncile care efectuează deservirea de casă a agenţilor economici şi a populaţiei, cu includerea datelor privind circulaţia banilor în numerar ale caselor de circulaţie, punctelor de schimb valutar şi bancomatelor. (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 256 din 17 noiembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 203-205 din 25 noiembrie 2011).

3. În scopul actualizării şi perfecţionării evidenţei contabile în sistemul bancar, Banca Naţională a Moldovei a modificat şi completat Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 15 din 26 martie 1997. (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 216 din 29 septembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 192-196 din 11 noiembrie 2011).

Reglementări din diverse domenii

1. A fost completat Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 214-220), stabilindu-se că nu vor putea fi urmărite de către executorii judecătoreşti astfel de venituri ale debitorului ca: alocaţiile sociale de stat şi partea pensiei în mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real. Actualmente, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 165 din 09.03.2010, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real constituie 1100 lei pe lună. (Legea nr. 92 din 12 mai 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 197-202 din 18 noiembrie 2011).

2. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74) a fost completat cu art. 2441 care stabileşte răspunderea penală pentru evaziunea fiscală a persoanelor fizice. Infracţiunea de evaziune fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător constă în eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depăşeşte 50.000 lei. Persoanele vinovate de comiterea infracţiunii menţionate se pedepsesc cu amendă în mărime de la 20.000 lei la 40.000 lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 1 an. Aceeaşi acţiune, care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari (mai mult de 100.000 lei), se pedepseşte cu amendă în mărime de la 40.000 lei la 60.000 lei sau cu închisoare de până la 3 ani. Concomitent, au fost efectuate modificări în art. 301 al Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, stabilindu-se că evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat nu depăşeşte 50.000 lei, se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei. Sancţiunea nu va fi aplicată în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi achitat este mai mic de 2.000 lei. (Legea nr. 206 din 21 octombrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 197-202 din 18 noiembrie 2011).

3. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a aprobat Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale. Regulamentul se aplică raporturilor juridice dintre operatorul de reţea şi consumatorii finali şi stabileşte valorile minime ale indicatorilor de calitate şi consecinţele nerespectării acestora de către operatorul de reţea. (Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 416 din 9 iunie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 192-196 din 11 noiembrie 2011).

 

 

Parteneri

Donoway Partner

Premii