Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Principală Arhiva

Iulie 2012

Email Imprimare PDF

Va aducem la cunoştinţă, în continuare, noutăţile, modificările şi completările operate in legislaţia Republicii Moldova pe parcursul lunii iulie 2011.

Reglementări privind protecţia consumatorului, securitatea alimentară

Pentru a contribui la minimizarea riscurilor alimentare la care sunt expuşi minorii, Legea privind produsele alimentare nr. 78 din 18.03.2004 a fost completată cu prevederi ce interzic prepararea, comercializarea, distribuirea produselor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor la o distanţă mai mică de 100 de metri de la intrarea sau sediul instituţiei de învăţământ. Lista de produse nerecomandate preşcolarilor şi elevilor urmează a fi elaborată de Ministerul Sănătăţii şi va conţine produse cu un conţinut sporit de grăsimi, sare, zahăr, îndulcitori, aditivi alimentari, băuturi carbogazoase, inclusiv energizante.

În aceeaşi ordine de idei, a fost instituită şi răspunderea contravenţională pentru acţiunile menţionate mai sus, prin introducerea unui nou articol în Codul Contravenţional (art. 801), ce prevede sancţiune sub formă de amendă în mărime de la 100 la 150 de unităţi convenţionale, cu sau fără privarea dreptului de desfăşurare a activităţii de până la un an (pentru persoanele juridice).

Activitate financiară

Pentru contracararea fenomenului răspândirii structurilor financiare ilegale de tip ”piramidă financiară” care colectează mijloace băneşti de la populaţie, Parlamentul a adoptat Legea pentru completarea unor acte legislative nr. 128 din 08.06.2012 care completează actele normative în vigoare, după cum urmează:

 • Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi a fost suplinită cu art. 91, ce stabileşte expres interdicţia desfăşurării activităţii neautorizate de depunere sau colectare a mijloacelor financiare rambursabile. Suplimentar, a fost instituită interdicţia de a colecta neautorizat mijloace financiare cu înscrierea pe liste, şi promisiunea câştigurilor financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate/înscrise.
 • Articolul 8 alin. 1) al Legii nr. 280 din 22 iulie 2004 cu privire la organizaţiile de microfinanţare, ce prevede activităţile interzise pentru asemenea organizaţii, a fost completat cu prevederi ce interzic organizaţiilor de microfinanţare să colecteze de la persoane, prin ofertă publică, mijloace financiare rambursabile.
 • În Codul Penal al RM a fost introdus art. 2411, ce stabileşte sancţiune penală (amendă de la 150 până la 1000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 6 ani) pentru practicarea activităţii financiare fără înregistrare şi autorizare conform legislaţiei şi pentru asemenea acţiuni ce au cauzat daune deosebit de mari.
 • Codul contravenţional al Republicii Moldova a fost completat cu art. 2631 ce stabileşte sancţiune contravenţională pentru organizarea de structuri financiare ilegale fără înregistrare şi fără autorizare în modul prevăzut de legislaţie, prin care se propune unor persoane să depună ori să colecteze bani sau să se înscrie pe liste, dându-le speranţe la câştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise. Constatarea şi anchetarea acestor acţiuni sunt puse în competenţa subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne.
 • Activitatea de investiţii

  În scopul realizării prevederilor Legii nr. 179 din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat, Guvernul a aprobat, prin Hotărârea nr. 476 din 4 iulie 2012, Regulamentul privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat. Regulamentul se aplică proiectelor de parteneriat public-privat iniţiate de autorităţile publice centrale şi locale şi prevede aspecte metodologice aferente realizării parteneriatelor public-private, procedurile standard referitor la iniţierea şi realizarea parteneriatelor public-private, monitorizarea şi încetarea acestora, procedurile de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat. Regulamentul conţine prevederi ce reglementează activitatea comisiei de selectare a partenerului privat, acţiunile premergătoare atribuirii contractului de parteneriat public-privat (identificarea şi aprobarea obiectelor proiectelor de parteneriat public-privat, studiul de fezabilitate, formele şi modalităţile de realizare a proiectelor de parteneriat), procedura desfăşurării concursului de selectare a partenerului privat, structura şi clauzele contractului de parteneriat public-privat, încetarea parteneriatului.

  Reglementări privind activitatea de asigurări

  La 20 iulie au intrat în vigoare o serie de modificări la Legea nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări. Legea cu privire la asigurări a fost completată cu modificări ce au drept scop ridicarea nivelului calităţii serviciilor prestate de către asigurători şi sporirea calificării acestora, asigurarea respectării drepturilor şi intereselor persoanelor asigurate. De asemenea, au fost modificate şi/sau completate unele noţiuni ce se regăseau anterior în textul legii - cele ca franşiză, broker de asigurare/reasigurare, actuar, şi au fost introduse noţiuni noi - cele de: agent bancassurance, asistenţă, cheltuieli de achiziţie, contractant de asigurări, corespondent. Printre modificările introduse menţionăm:

 • obligarea instituţiilor publice ce deţin informaţii privind circumstanţele cazurilor asigurate de a oferi aceste informaţii asigurătorilor;
 • dreptul companiei de asigurare de a contesta în judecată actele emise de către organele constatatoare a circumstanţelor producerii cazului asigurat, precum şi a deciziilor acestora privind stabilirea culpei asiguratului la producerea cazului asigurat;
 • Creşterea amenzii stabilite pentru încălcări de la 0.3% din capitalul social până la 1%.
 • în structura primei de asigurare cheltuielile de achiziţie trebuie stabilite separat de celelalte cheltuieli ale asigurătorului/reasiguratorului, iar comisioanele oferite pentru încheierea contractului de asigurare/reasigurare nu pot depăşi limita cheltuielilor de achiziţie prevăzute în structura primei de asigurare/reasigurare.
 • cerinţe sporite cu privire la dotarea tehnică şi amplasarea filialelor, reprezentanţelor şi subdiviziunilor asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări. Prezenta prevedere are ca scop eliminarea activităţii gheretelor şi a punctelor mobile din procesul de vânzare a poliţelor de asigurare şi transferul comercializării poliţelor într-o zonă mai civilizată - prestarea serviciilor de asigurare în încăperi amenajate ce trebuie să corespundă statutului de serviciu ce ţine de domeniul financiar.
 • rigori mai serioase şi clare în ceea ce priveşte auditul activităţii asigurătorului-reasiguratorului. E de remarcat faptul că în echipa de audit, cel puţin, o persoană trebuie să deţină calitatea de actuar.
 • brokerii de asigurare-reasigurare trebuie să se conformeze unui şir de prevederi. Una din cele mai dure este obligativitatea operării cu două conturi bancare: unul destinat încasării primelor de asigurare pentru asigurători şi efectuarea plăţilor de despăgubiri făcute în numele asigurătorului, altul pentru activitatea curentă.
 • personalul brokerilor de asigurare-reasigurare şi agenţii de asigurare sunt obligaţi să deţină certificate de calificare în asigurări. Licenţa pentru activitatea de intermediere în asigurări în calitate de broker de asigurare/reasigurare se acordă pe un termen nelimitat (până la adoptarea modificărilor termenul era de 5 ani).
 • Concomitent, au fost adoptate modificări la Legea nr. 414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule.

  După adoptarea modificărilor, asigurătorul a obţinut dreptul să înainteze acţiune de regres împotriva persoanei răspunzătoare de producerea pagubelor şi atunci când aceasta a condus autovehiculul fără permis de conducere sau cu încălcarea regulilor privind permisul de conducere (anterior această posibilitate exista doar când persoana nu deţinea permis de conducere de categoria respectivă). Totodată, asigurătorul de bunuri a persoanei păgubite este obligat să invite la procesul de constatare a pagubei asigurătorul de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, probând juridic acest fapt. Neprezentarea asigurătorului de răspundere civilă auto al persoanei vinovate la data şi locul stabilit nu împiedică asigurătorul de bunuri să constate pagubele.

  Licenţierea unor genuri de activitate de întreprinzător

  La 27 iulie 2012 Parlamentul a modificat Legea nr. 451 din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, majorând costul licenţelor pentru majoritatea activităţilor ce necesită licenţiere, cu 30-60 la sută. De asemenea, au fost majorate costurile licenţelor pentru desfăşurarea activităţii companiilor de asigurări, a asociaţiilor de economii şi împrumut, a caselor de schimb valutar, a birourilor istoriilor de credit, prin introducerea modificărilor în legile respective.

   

  Parteneri

  Donoway Partner

  Premii