Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Principală Arhiva

Mai 2011

Email Imprimare PDF

Va aducem la cunostinta, in continuare, noutatile, modificarile si completarile operate in legislatia Republicii Moldova pe parcursul lunii mai 2011.

Legislatia modificata si/sau completata in urmatoarele domenii:

Antreprenoriat
1. Intru executarea prevederilor pct.4 din Hotararea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la masurile de coordonare si de reglementare de catre stat a preturilor", care stabileste ca la comercializarea marfurilor social importante persoanele juridice si fizice care practica activitate de intreprinzator sunt obligate sa indice in documentele primare cu regim special (facturi/ facturi fiscale) pretul de achizitie/livrare si marimea adaosului comercial cumulativ, Ministerul Finantelor a introdus modificari in Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 115 din 6 septembrie 2010 "Cu privire la aprobarea si completarea formularului tipizat de document primar cu regim special «Factura fiscala»". Astfel, au fost expuse particularitatile de calculare a adaosului comercial cumulativ la completarea facturii fiscale in caz de comercializare a marfurilor social importante pentru care este stabilit adaosul comercial limitat (Ordinul Ministerului Finantelor nr. 30 din 25 martie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82 din 17 mai 2011).

2. Guvernul a aprobat Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de subventionare a producatorilor agricoli pentru anul 2011. Regulamentul stabileste documentele ce urmeaza a fi prezentate pentru obtinerea subventiilor; administrarea, autorizarea si controlul asupra eficientei utilizarii mijloacelor fondului de subventionare a producatorilor agricoli etc. (Hotararea Guvernului nr. 369 din 24 mai 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 86 din 24 mai 2011).

Legislatie fiscala
1. Au fost efectuate modificari si completari la Hotararea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea masinilor de casa si control cu memorie fiscala pentru efectuarea decontarilor in numerar" (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, editie speciala). Modificarile au afectat toate regulamentele aprobate prin Hotararea mentionata. Atragem atentia asupra faptului ca, prin modificarile introduse in anexa nr. 5, ce tine de Regulamentul cu privire la aplicarea masinilor de casa si de control pentru efectuarea decontarilor in numerar, s-a stabilit dreptul contribuabilului care desfasoara activitati in care decontarile in numerar sunt ocazionale de a solicita folosirea aceluiasi registru si in anul de gestiune imediat urmator, prezentand acest registru pentru consemnare la organul fiscal. Prin completarea Listei genurilor de activitate al caror specific permite efectuarea decontarilor banesti in numerar fara aplicarea masinilor de casa si control, s-a stabilit ca executorul judecatoresc nu este obligat sa utilizeze in activitatea sa masina de casa si control. De asemenea, s-a concretizat ca doar agentii economici care nu sunt platitori ai TVA au dreptul de a nu utiliza masina de casa si control la comercializarea catre populatie, in locurile autorizate, a produselor agricole crescute pe terenurile proprii sau arendate (Hotararea Guvernului nr. 368 din 23 mai 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 87-90 din 27 mai 2011).

2. Guvernul a operat modificari in anexele nr. 1 si nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 "Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarile de marfuri, servicii efectuate pe teritoriul tarii si de acordare a facilitatilor fiscale si vamale pentru proiectele de asistenta tehnica si investitionala in derulare, care cad sub incidenta tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte". Astfel, au fost expuse in redactie modificata:

 • Lista proiectelor de asistenta tehnica in derulare, care cad sub incidenta tratatelor internationale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum si aplicarea cotei zero a TVA pentru marfurile si serviciile destinate acestora;
 • Lista imprumuturilor si granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garantie de stat, din contul imprumuturilor acordate de organismele financiare internationale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate institutiilor finantate de la buget, destinate realizarii proiectelor de asistenta investitionala, din contul carora vor fi importate sau achizitionate marfuri (lucrari, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA.

(Hotararea Guvernului nr. 367 din 23 mai 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 87-90 din 27 mai 2011)

3. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat Regulamentul-cadru privind principiile generale de instituire si functionare a posturilor fiscale. Actul normativ respectiv reglementeaza modalitatea de instituire si functionare a posturilor fiscale, examinarea rezultatelor postului fiscal, aprecierea venitului estimat ca rezultat al functionarii postului fiscal etc. (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 295 din 26 aprilie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 87-90 din 27 mai 2011).

Legislatia muncii
In scopul realizarii unor actiuni si masuri comune si concrete privind reglementarea conditiilor de munca si studii, asigurarea garantiilor social-economice, protectia drepturilor si intereselor legitime ale salariatilor din sistemul educational, Directia Generala Educatie, Tineret si Sport a Primariei municipiului Chisinau si Consiliul municipal Chisinau al Sindicatului Educatiei si Stiintei au incheiat Contractul colectiv de munca (nivel municipal) pe anii 2011-2015. Sub incidenta contractului colectiv mentionat cad salariatii si angajatorii care au imputernicit reprezentantii lor sa participe la negocierile colective, sa elaboreze si sa incheie Contractul colectiv de munca in numele lor, autoritatile publice in limitele angajamentelor asumate, precum si salariatii si angajatorii care au aderat la Contractul colectiv de munca dupa incheierea acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 83-85 din 20 mai 2011).

Banci si activitate bancara
1. A fost republicata Legea institutiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 78-81 din 13 mai 2011).

2. Banca Nationala a Moldovei, la data de 3 iunie 2011, a pus in circulatie ca mijloc de plata si numismatic o moneda comemorativa, dedicata aniversarii a 20-a de la infiintarea Bancii Nationale a Moldovei (Hotararea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Moldovei nr. 106 din 20 mai 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 87-90 din 27 mai 2011).

3. Au fost aprobate Recomandarile cu privire la abordarea bazata pe risc a clientilor de catre banci in vederea prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului. Recomandarile au scopul de a oferi bancilor indrumari metodologice in procesul crearii unor mecanisme interne efective privind identificarea si evaluarea riscurilor asociate clientilor, activitatilor si tranzactiilor (operatiunilor) acestora, pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Recomandarile stabilesc criteriile si procesul de evaluare a riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului; sursele de informatii pentru evaluarea riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului; controlul clientilor cu grad inalt de risc, particularitatile controlului intern etc. (Hotararea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Moldovei nr. 96 din 5 mai 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 83-85 din 20 mai 2011).

4. Banca Nationala a Moldovei a mentinut:

 • rata de baza aplicata la principalele operatiuni de politica monetara pe termen scurt la 8% anual;
 • rata de dobanda la creditele overnight la 11% anual;
 • rata de dobanda la depozitele overnight la 5% anual.

(Hotararea Bancii Nationale a Moldovei nr. 89 din 28 aprilie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 74-77 din 6 mai 2011)

Evidenta contabila si audit
Ministerul Finantelor a aprobat Modul de achitare si evidenta a platilor la bugetul public national prin sistemul trezorerial al Ministerului Finantelor in anul 2011 (Ordinul Ministerului Finantelor nr. 54 din 23 mai 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 87-90 din 27 mai 2011).

Reglementari din diverse domenii
1. Guvernul a aprobat Cuantumurile minime ale mijloacelor de intretinere pentru straini in Republica Moldova. Astfel, strainii, in functie de dreptul de sedere solicitat, vor face dovada existentei mijloacelor de intretinere in cuantumul stabilit pentru fiecare categorie:

 • la solicitarea vizei de intrare si la intrarea in Republica Moldova – cel putin 30 euro/zi, dar nu mai putin de 300 euro sau echivalentul in valuta convertibila, in cazul unei sederi mai scurte de 10 zile;
 • la prelungirea dreptului de sedere provizorie în scop de munca – un cuantum minim garantat al salariului în sectorul real;
 • la solicitarea/prelungirea dreptului de sedere provizorie pentru studii – un cuantum minim garantat al salariului in sectorul real, pentru intreaga perioada de acordare a dreptului de sedere;
 • la solicitarea/prelungirea dreptului de sedere provizorie pentru reintregirea familiei – un salariu mediu lunar pe economia nationala, pentru fiecare membru al familiei;
 • la solicitarea/prelungirea dreptului de sedere provizorie pentru activitati umanitare sau religioase – un cuantum minim garantat al salariului in sectorul real, pentru intreaga perioada de acordare a dreptului de sedere;
 • la solicitarea/prelungirea dreptului de sedere pentru tratament medical de lunga durata, balneo-sanatorial si de recuperare – un cuantum minim garantat al salariului in sectorul real, pentru intreaga perioada de acordare a dreptului de sedere;
 • la solicitarea dreptului de sedere permanenta – un cuantum minim garantat al salariului in sectorul real.

Mentionez faptul ca, potrivit Hotararii Guvernului nr. 165 din 09.03.2010, cuantumul minim garantat al salariului in sectorul real constituie 1100 lei pe luna, iar potrivit Hotararii Guvernului nr. 968 din 18.10.2010, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2011, constituie 3300 lei (Hotararea Guvernului nr. 332 din 5 mai 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 78-81 din 13 mai 2011).

 

Parteneri

Donoway Partner

Premii