Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Principală Arhiva

Februarie 2011

Email Imprimare PDF

Vă aducem la cunoştinţă, în continuare, noutăţile, modificările şi completările operate în legislaţia Republicii Moldova pe parcursul lunii februarie 2011.

Legislaţia modificată şi/sau completată în următoarele domenii:

Antreprenoriat
1. Au fost operate modificări şi completări în Hotărârea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)", hotărâre care reglementează preţurile la produsele social-importante. Ca urmare a completărilor introduse, au fost definite unele noţiuni utilizate în textul hotărârii: unitate comercială (distribuitor), procesare, rabat comercial (discount), preţ de achiziţie, preţ de livrare etc. În privinţa limitării adaosului comercial pentru mărfurile social-importante importate şi autohtone, comercializate pe teritoriul Republicii Moldova, s-a specificat că:

 • Adaosul comercial pentru mărfurile de import comercializate pe teritoriul ţării noastre nu poate depăşi 20% din preţul de achiziţie, iar adaosul comercial cumulativ pentru mărfurile de import supuse procesării în unităţile comerciale (calibrării, sortării, mărunţirii, uscării, tranşării, porţionării, ambalării, reambalării, marcării) nu poate depăşi 40% din preţul de achiziţie.
 • Adaosul comercial pentru mărfurile de producţie autohtonă comercializate pe teritoriul ţării noastre nu poate depăşi 20% din preţul de livrare, cu excepţia pâinii şi produselor de panificaţie pentru care limita adaosului comercial nu poate depăşi 10%, pentru materialele de construcţie – 30% de la preţul de livrare.

Agenţii economici care comercializează mărfuri social-importante, au fost obligaţi să indice în documentele primare cu regim special (facturi/ facturi fiscale) preţul de achiziţie/livrare a mărfurilor şi mărimea adaosului comercial cumulativ. (Hotărârea Guvernului nr. 94 din 18 februarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32- 33 din 25 februarie 2011).

2. De asemenea, instituţiile farmaceutice (producători, depozite, farmacii şi filialele acestora), în procesul desfăşurării activităţii lor de antreprenoriat, trebuie să ţină cont de faptul că Guvernul a operat modificări şi completări în Regulamentul privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 603 din 2 iulie 1997, prin care au fost concretizate particularităţile de formare a preţurilor de comercializare a medicamentelor pe teritoriul ţării noastre. Potrivit Regulamentului, preţurile la medicamente urmează a fi stabilite în felul următor:

 • Medicamentele produse în Republica Moldova se vor comercializa la preţul de livrare (preţul stabilit de producător, în calculul căruia rentabilitatea nu poate depăşi 15%), cu aplicarea adaosului comercial.
 • Medicamentele importate se vor comercializa la preţul de achiziţie (preţul fixat de producătorul străin, care nu poate depăşi preţul de producător înregistrat în Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente), cu aplicarea adaosului comercial.

Adaosul comercial la comercializarea medicamentelor constituie până la 40% din preţul de livrare sau preţul de achiziţie, din care:

 • până la 15% - pentru întreprinderile care importă şi/sau distribuie cu ridicata medicamente, atât de import, precum şi autohtone;
 • până la 25% - pentru farmacii şi filialele acestora.

La comercializarea medicamentelor, întreprinderile farmaceutice sunt obligate să indice în documentele primare cu regim special (factura, factura fiscală) preţul de livrare a medicamentelor autohtone sau preţul de achiziţie a medicamentelor de import, mărimea adaosului comercial aplicat, numărul de serie al produsului, numărul şi data documentului ce îi atestă calitatea, eliberat de Agenţia Medicamentului. (Hotărârea Guvernului nr. 63 din 4 februarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 25-27 din 11 februarie 2011).

3. Guvernul, a sistat temporar exportul din Republica Moldova a grâului clasificat la poziţia tarifară 1001, cu excepţia poziţiei tarifare 1001 90 910 – grâu comun şi meslin destinat însămânţării. (Hotărârea Guvernului nr. 52 din 2 februarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 18-21a din 3 februarie 2011).

4. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a modificat Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional, aprobată prin Ordinul nr. 11 din 16.01.2010. Modificările se referă la condiţiile de eliberare agenţilor transportatori licenţiaţi a autorizaţiilor unitare: autorizaţie tip "terţe ţări", autorizaţie tip "intrare fără marfă" etc. (Ordinul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 28 din 28 ianuarie 2011, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 25-27 din 11 februarie 2011).

5. A fost aprobat Regulamentul privind cerinţele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală şi efectuarea verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari. Regulamentul stipulează cerinţe la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală, instalate la fabricarea alcoolului etilic şi la liniile de îmbuteliere a băuturilor alcoolice tari; la modul de înregistrare, sigilare/desigilare a utilajului tehnologic principal şi a aparatelor folosite la fabricarea alcoolului etilic, a distilatelor şi a băuturilor alcoolice tari; la efectuarea de către organele fiscale teritoriale a controlului fiscal la faţa locului prin verificare operativă etc. Sub incidenţa Regulamentului menţionat, cad toţi agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari, indiferent de forma juridică de organizare. Verificarea operativă în baza Regulamentului, se va efectua de către Serviciul Fiscal de Stat în scopul confirmării veridicităţii datelor registrelor de producere şi circulaţie a alcoolului etilic, a distilatelor şi a băuturilor alcoolice tari, pentru a preveni şi a depista încălcarea legislaţiei fiscale, precum şi sigilarea sau desigilarea utilajului tehnologic principal. (Ordinul comun al Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Economiei nr. 172/245/216 din 28 decembrie 2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 22-24 din 4 februarie 2011).

6. În scopul asigurării siguranţei produselor de acvacultură, protecţiei sănătăţii publice şi protecţiei dreptului consumatorilor, Guvernul a aprobat Norma sanitar-veterinară privind cerinţele la importul şi plasarea pe piaţă a unor produse de acvacultură. (Hotărârea Guvernului nr. 103 din 18 februarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32- 33 din 25 februarie 2011).

Legislaţie fiscală
1. În legătură cu modificările şi completările operate în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 "Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte", anexele menţionate, au fost publicate în redacţie nouă. (Hotărârea Guvernului nr. 108 din 21 februarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-33 din 25 februarie 2011).

Bănci şi activitate bancară
1. Banca Naţională a Moldovei a hotărât să majoreze cu 1,0 puncte procentuale:

 • rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt(8% anual);
 • rata de dobândă la creditele overnight (11% anual);
 • rata de dobândă la depozitele overnight (5% anual).

(Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 8 din 27 ianuarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 18-21a din 3 februarie 2011).

2. De asemenea, Banca Naţională a Moldovei a hotărât a menţine rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul de 7% anual. (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 9 din 27 ianuarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 18-21a din 3 februarie 2011).

Legislaţia muncii
1. A fost aprobată Instrucţiunea privind modul de achitare şi evidenţă a taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor lunare de membru de sindicat. Instrucţiunea reglementează mărimea taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor lunare de membru de sindicat; modul de stabilire a veniturilor lunare şi a tipurilor de salarii, prime şi alte recompense, din care sunt achitate cotizaţiile lunare de membru de sindicat; stabilirea modului de achitare a cotizaţiilor lunare de membru de sindicat; determinarea decontărilor dintre organizaţiile sindicale primare şi centrele sindicale naţional-ramurale şi interramurale; evidenţa cotizaţiilor de membru de sindicat şi controlul asupra acumulării acestora. (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 15 din 4 februarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 28-30 din 18 februarie 2011).

 

Parteneri

Donoway Partner

Premii