Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Servicii Servicii contabile

Servicii contabile

Email Imprimare PDF

Organizarea evidenţei contabile

Specialiştii companiei „Ecofin-Audit-Service” SRL vă vor ajuta să evaluaţi şi să optimizaţi sistemul contabil în funcţiune la întreprindere, vizîndu-se, în primul rînd, lacunele relevate.

Organizarea evidenţei contabile include în sine un complex de acţiuni, dar, mai întîi de toate, elaborarea unei politici durabile de evidenţă, alegerea formei de evidenţă contabilă, selecţia setului de mijloace tehnice, constituirea structurii serviciului contabil, întocmirea graficului rulajului documentelor şi a instrucţiilor funcţiei pentru personalul contabil etc. Ca urmare a relizării acestor acţiuni, este adoptată decizia de organizare la Dumneavoastră a sistemului raţional de evidenţă contabilă.

 • Noi vom efectua expres-analiza activităţii Dumneavoastră.
 • Vom elabora o politică eficientă de evidenţă.
 • Vom organiza un sistem optim de rulaj al documentelor.
 • Vom întocmi planul de lucru cu conturile.
 • Vom trasa o schemă clară de înregistrări.
 • Vom determina formele necesare de documente primare, de registre de evidenţă, de raportare contabilă.
 • Vom oferi recomandări privind tehnologia de procesare a informaţiei de evidenţă şi de dări de seamă.

Ţinerea evidenţei contabile

Ţinerea completă sau parţială a evidenţei contabile

Dumneavoastră îi delegaţi Companiei „Ecofin-Audit-Service” SRL ţinerea completă a evidenţei contabile de la propria întreprindere. În acest caz, noi ne asumăm toate obligaţiile de ţinere a evidenţei contabile şi fiscale, precum şi de prezentare la timp a dărillor de seamă contabile, fiscale şi statistice la organele corespunzătoare.

Procedura se efectuează în două variante:

а) Rapoartele sînt semnate de către reprezentantul agentului economic, cu prima şi a doua semnătură.
b) Rapoartele sînt semnate cu: prima semnătură, a conducătorului agentului economic, cea de a doua, în baza contractului de mandat – a reprezentantului companiei de audit.

A doua modalitate de ţinere a evidenţei contabile pentru Client este cea parţială. În acest caz dumneavoastră îi delegaţi companiei de audit obligaţiile de contabil-şef. Compania „Ecofin-Audit-Service” SRL organizează prin reprezentantul său (contabilul-şef) activitatea contabilbtăţii agentului economic privind procesarea, sistematizarea şi reflectarea în evidenţa contabilă a întregii documentaţii primare, precum şi întocmirea dării de seamă, care este prezentată organelor corespunzătoare sub semnătura conducătorului şi contabilului-şef, care reprezintă compania de audit.

Indiferent de varianta pentru care aţi optat, Compania „Ecofin-Audit-Service” SRL, Vă garantează corectitudinea ţinerii evidenţei şi întocmirii dărilor de seamă, purtînd răspunderea totală în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Astfel, avantajele de ţinere a evidenţei contabile pentru Client conchid în următoarele:

 • Noi ne asumăm TOATE interacţiunile cu organele financiare şi fiscale,cu organele de statistică, ale CNAS, CNAM.
 • Noi garantăm întocmirea şi prezentarea la timp a dărilor de seamă.
 • Dumneavoastră sînteţi protejaţi de situaţii de stres la serviciu (contabilul s-a îmbolnăvit ori s-a concediat etc.).
 • Dumneavoastră beneficiaţi de servicii suplimentare de audit cu reduceri considerabile.

Dumneavoastră economisiţi:

 1. Din contul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi din contul contribuţiilor de asigurare socială de stat obligatorii, pe care le achită angajatorul din fondul de remunerare a muncii.
 2. Din contul locaţiunii spaţiului de oficiu şi al echipamentului pentru locul de lucru al contabilului.
 3. La achiziţia şi renovarea softurilor contabile speciale.
 4. Cheltuielile pentru serviciile noastre diminuează profitul impozabil, iar TVA este admisă la trecerea în cont.
 5. Noi vă oferim suport în cadrul tuturor controalelor efectuate la întreprinderea dumneavoastră
 6. Noi purtăm răspunderea pentru lucrul nostru.

Prin apelarea la compania de audit se va atenua la minimum problema riscurilor financiare generate de ţinerea evidenţei contabile!!!

Restabilirea evidenţei contabile

Restabilirea evidenţei contabile este necesară la companiile în care conducătorul sau proprietarul, în virtutea unor anumite împrejurări, consideră că evidenţa contabilă nu a fost ţinută la nivelul cuvenit sau nu a fost ţinută defel. În mod obişnuit, restabilirea evidenţei contabile reprezintă în sine o misiune complexă de lungă durată (de la cîteva săptămîni la cîteva luni) şi se face în baza contractului de restabilire a evidenţei contabile.La realizarea misiunii respective participă:

 • auditorii care răspund de formularea misiunii, controlul exercitării acesteia, finalizarea lucrărilor și analiza posibilităților de minimizare a impunerii fiscale;
 • specialiştii în evidenţa contabilă antrenaţi la pregătirea nemijlocită, procesarea şi reflectarea documentelor contabile;
 • programiştii care elaborează softuri concrete în vederea atingerii obiectivelor de restabilire a evidenţei contabile.

Care sunt pericolele ce le comportă absenţa evidenţei contabile pentru o firmă concretă?

Absenţa rapoartelor (sau raportarea denaturată) elimină posibilităţile de informare deplină şi veridică a conducătorilor şi altor persoane cointeresate (creditori, parteneri de afaceri, investitori) privind activitatea organizaţiei şi situaţia patrimonială a acesteia. În cazul în care la organizaţie nu se ţine evidenţa sau lipsesc documentele primare, atunci în urma controlului fiscal vor fi aplicate suplimentar impozite, penalităţi şi amenzi ( de la 500 la 30 de mii de lei).

Absenţa registrelor de evidenţă sau a documentelor primare împiedică controlul integrităţii bunurilor materiale şi a mărfurilor, a mijloacelor băneşti şi a altor active ale întreprinderii, precum şi posibilitatea de a beneficia operativ de informaţia privind decontările cu creditorii şi debitorii. Esenţial este, însă, că absenţa unei evidenţe contabile integrale elimină posibilităţile de respingere argumentată a pretenţiilor fiscale în caz de declanşare a controalelor fiscale.

Cum este efectuată restabilirea evidenţei contabile?

 1. În urma reviziei vizuale a documentelor existente şi a bazelor electronice 1C, auditorii companiei noastre determină necesităţile reale privind restabilirea evidenţei contabile.
 2. În continuare, noi efectuăm analiza preliminară a situaţiei din contabilitatea dumneavoastră, în urma căreia se întocmeşte darea de seamă scrisă în care sînt expuse toate lacunele, erorile şi inexactităţile privind ţinerea evidenţei contabile, modalitatea aproximativă de lucru şi costul restabilirii evidenţei contabile.
 3. În baza analizei preliminare întocmim programul de restabilire a evidenţei contabile şi demarăm lucrările respective.
 4. În urma efectuării tuturor lucrărilor, elaborăm raportul privind munca efectuată de restabilire a evidenţei contabile.Ulterior prezentăm lucrările şi transmitem documentele cu baza electronică a evidenţei contabile restabilită (corectată).

Plata pentru serviciile de organizare şi ţinere a evidenţei contabile constituie nu mai puţin de 200 (două sute) de Euro lunar, fără TVA. Indicii în baza cărora se formează plata pentru servicii sînt:

Tarifele pentru serviciile de organizare şi ţinere a evidenţei contabile:

 • Genul de activitate.
 • Timpul necesar specialiştilor Firmei pentru prestarea serviciilor.
 • Volumul de lucru.
 • Rulajul documentelor.

 

 

Parteneri

Donoway Partner

Premii